II KONFERENCJA POLSKIEJ AKADEMII STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKICH  EKSPERTÓW
W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY  -  III EDYCJA 

Program

 
 
PIĄTEK 17 kwietnia 2015 r.


10:00  13:00  Warsztaty - Zastosowanie koron stalowych u dzieci. - Dr n.med. Michał Sobczak, Dr n.med. Agnieszka Wal-Adamczak

13:30 – 14:00
Rejestracja Uczestników

14:00 – 14:15 Rozpoczęcie konferencji 

14:15 – 14:45
Jak ograniczać rozwój próchnicy wczesnego dzieciństwa ? – współpraca z małym pacjentem, zalecenia profilaktyczne oraz lecznicze.
Prof. dr hab. Katarzyna Emerich / Gdańsk

14:45 – 15:30
Premedykacja, sedacja, znieczulenie ogólne - jaki sposób znieczulenia wybrać ? -
Dr Danuta Rozentalska – lekarz anestezjolog/ Warszawa

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:15
Rehabilitacja narządu żucia u pacjentów z zaawansowaną chorobą próchnicową leczonych w warunkach znieczulenia ogólnego.
- Dr n.med. Michał Sobczak / Warszawa

17:15 – 18:00
Możliwości prawidłowego szynowania zębów po urazach – Dr Monika Łuszczuk, ARKONA LFS.

18:00 – 18:30
Walne Zebranie członków Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej
 
19:30 – …….. Kolacja Koleżeńska
 

SOBOTA 18 kwietnia 2015 r.
 
9:30 – 11:30
Jak zaczarować dziecko? – podstawy współpracy z małym pacjentem. –
Dr Sabine & Dr Jan Rienhoff / Hanower, Niemcy

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:00
Gdy coś idzie nie tak – jak uczyć się na niepowodzeniach w leczeniu dzieci i młodzieży. -
Prof. Mike Harrison / Londyn, UK

14:00 – 14:45 Przerwa lunchowa

14:45 – 16:30
Werbalne i niewerbalne techniki poprawiające współpracę w gabinecie. -
Dr Sabine & Dr Jan Rienhoff / Hanower, Niemcy

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00
Techniki specjalne – wykorzystanie hipnozy w leczeniu dzieci i młodzieży. - Dr Sabine & Dr Jan Rienhoff / Hanower, Niemcy
 

Wykłady w języku angielskim tłumaczone symultanicznie


 
Sponsorzy Patroni Medialni
Sponsorzy Patroni Medialni

Organizator naukowy spotkania: 
Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej 
oraz Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego